Aplauz

Stojim ovde čekam te da udariš u gong
Da razbiješ šta kritičar kaže, ''da li je dobro ili je pogrešno?''
Kad bi samo slava imala infuziju, dušo podnela bih
Biti daleko od vas, pronašla sam venu, stavi je ovde

Ja živim za aplauz, aplauz, aplauz
Ja živim za aplauz-plauz, živim za aplauz-plauz
Živim za način na koji kličete i vičete za mene
Aplauz, aplauz, aplauz

Dajte mi tu stvar koju volim
(Uključite svetla)
Dignite ruke, neka se dodirnu
(Učinite to stvarno glasno)
Dajte mi tu stvar koju volim
(Uključite svetla)
Dignite ruke, neka se dodirnu
(Učinite to stvarno glasno)

A-P-L-A-U-Z
Učinite to stvarno glasno
Dignite ruke, neka se dodirnu, dodirnu
A-P-L-A-U-Z
Učinite to stvarno glasno
Dignite ruke, neka se dodirnu, dodirnu

Slučajno sam čula tvoju teoriju
''Nostalgija je za štrebere''
Pretpostavljam gospodine, ako kažete tako
Neki od nas prosto vole da čitaju

Jedne sekunde ja sam Koon
Onda iznenada Koon je ja
Pop kultura je bila umetnost
Sada, umetnost u pop kulturi u meni

Ja živim za aplauz, aplauz, aplauz
Ja živim za aplauz-plauz, živim za aplauz-plauz
Živim za način na koji kličete i vičete za mene
Aplauz, aplauz, aplauz

Dajte mi tu stvar koju volim
(Uključite svetla)
Dignite ruke, neka se dodirnu
(Učinite to stvarno glasno)
Dajte mi tu stvar koju volim
(Uključite svetla)
Dignite ruke, neka se dodirnu
(Učinite to stvarno glasno)

A-P-L-A-U-Z
Učinite to stvarno glasno
Dignite ruke, neka se dodirnu, dodirnu
A-P-L-A-U-Z
Učinite to stvarno glasno
Dignite ruke, neka se dodirnu, dodirnu

Dodirnu, dodirnu
Dodirnu, dodirnu, sad

Ja živim za aplauz, aplauz, aplauz
Ja živim za aplauz-plauz, živim za aplauz-plauz
Živim za način na koji kličete i vičete za mene
Aplauz, aplauz, aplauz

Dajte mi tu stvar koju volim
(Uključite svetla)
Dignite ruke, neka se dodirnu
(Učinite to stvarno glasno)
Dajte mi tu stvar koju volim
(Uključite svetla)
Dignite ruke, neka se dodirnu
(Učinite to stvarno glasno)

A-P-L-A-U-Z
Učinite to stvarno glasno
Dignite ruke, neka se dodirnu, dodirnu
A-P-L-A-U-Z
Učinite to stvarno glasno
Dignite ruke, neka se dodirnu, dodirnu

Comments are closed.